Help for Sammy!

31 Dec, 2014

Help for Sammy!

Give Us A Voice made a donation so that Sammy could continue to get the training and attention he needs with a specialist. Sammy is a beagle that was rescued after spending years in a laboratory. He is learning how to trust humans and most importantly, how to enjoy life. Best wishes, Sammy!Sammy AmiavyHey, ech sin et, de Johann alias Sammy. Enn Dezember 2014 ass et een Joer gin sait Amiavy asbl sech menger ugeholl huet an lo sin ech hei fir Ierch meng Neiegkeeten ze zielen. Wéi der scho wesst sin ech am März 2014 an Daitschland bei d’Mirjam Cordt, eng spezialiséiert Muppentrainerin komm, wou ech léieren matt mengen Emotiounen emzegoen, ouni Angscht firum Mensch ze liewen an him Vertrauen ze schenken. Amiavy finanzeiert all Mount seit Dezember 2013 meng Pensioun + vétérinaires käschten an d Mijram schenkt mir een gudden Training an vill Léift. Mir geet et gudd, ech hun endleg Liewensfreed fonnt, ech verstin mech gudd matt aner Muppen wann se net ze “gourmanzeg” sin  sou wei ech. Ech gin eraus, amüséieren mech, ech hun meng Ritualer an d’Leit vun hei kennen mech an hun geléiert matt mir ze liewen an main Charakter ze akzeptéieren. Ausser mengem leschten Erliewnis bei enger Déierendokteg déi net respektéiert huet waat si gesoot kritt huet. Si wosst dass ech et net gär hun wann een mir ronderem main Kapp schawenzelt an si huet et awer gemaach, ech war net frou an daat huet mech an mengem Training rem zreckgepucht.. Et ass net emmer un eis Déieren sech un de Mensch unzepassen mee d’Menschen mussen och eis Besoin’en respektéieren… Gleewt mer et wier villes méi einfach wann d’Leit déi Logik kéinten verstoen well, nee, ech brauch keng stark Hand mee ganz vill Léift… Main beschten Frend heescht Sultan, mir deelen eis eng Kummer. Ech hun elo 12 Joer an et ass net emmer einfach matt mir, ech gin et zou mee d’Mirjam huet emmer e klengt Laachen um Gesiicht wann et vun mengen Tockskäppegen Aventuren erzielt, ech wees hatt ass frou matt mir  Wesst Dir, ech hun e Problem u menger Wirbelsail, ech sin prakteg daaf an u menger Broscht hun ech eng Knupp déi weider wiist..mir wärten gesin, fir de Moment liewen ech zefridden. Ech well der Associatioun “Alpa” vu ganzem Härzen Merci soen well si meng Pensiounsrechnung vum Oktober iwwerholl huet an der Associatioun “Give us A voice” déi d’Rechnung vum Dezember iwwerholl huet. Merci och deenen déi fir mech gespend hun an et weiderhin maachen fir mir ze hellefen. Wesst Dir, ech sin net méi de Johann-Sammy ouni Famill well ech hun Ierch all, Dir sidd meng Famill.

Wéi heescht et am Lidd vum Xavier Naidoo  : “waat mer alleng net packen daat packen mir all zesummen. Mee mir mussen gedelleg sin dann dauert et net méi sou laang…”
Bis geschwenn, Äre Sammy ♡
…………………………………..
Hey, c’est moi Johann alias Sammy. Cela a fait un an fin décembre 2014 que j’ai été pris en charge par Amiavy Asbl et donc me voilà pour vous redonner de mes nouvelles. Comme vous le savez en mars 2014 j’ai été transféré en Allemagne chez Mirjam Cordt, entraineur spécialisée où j’apprends à maîtriser mes émotions, à vivre sans peur de l’humain et à lui faire confiance. Amiavy finance tous les mois depuis décembre 2013 ma pension + frais vétérinaires et Mirjam me m’offre un bon training et bcp d’amour. Je vais bien, j’ai enfin trouvé une joie de vivre, je m’entends bien avec les autres chiens s’ils ne sont pas « gourmets »  comme moi. Je sors, je m’amuse, j’ai mes rituels et les personnes ici me connaissent et ont appris à vivre avec moi et accepter mon caractère. A part ma dernière expérience chez un vétérinaire qui n’a pas respecté ce qu’on lui a dit. Elle savait que je n’aime pas qu’on me tripote autour de la tête et elle l’a quand même fait, je n’étais pas très content et donc cela a retardé mon entraînement…ce n’est pas toujours à nous les animaux de nous adapter aux humains mais les humains doivent aussi respecter nos besoins…croyez-moi ça irait bcp mieux si les personnes acceptaient cette logique car non, je n’ai pas besoin d’une main forte mais de plein d’amour…. Mon meilleur ami s’appelle Sultan et c’est avec lui que je partage ma chambre. J’ai maintenant 12 ans et je ne suis pas toujours facile à vivre je l’avoue mais Mirjam a toujours un petit sourire lorsqu’elle parle de mes aventures têtues, je sais qu’elle m’aime bien . Vous le savez, j’ai un problème à ma colonne vertébrale, je suis pratiquement sourd et sur ma poitrine il y a une boule qui commence à gonfler…on verra bien mais pour l’instant je vis heureux. Je remercie de tout cœur l’association « Alpa » qui a pris en charge ma facture de pension du mois d’octobre et l’association « Give us A voice » qui a payé celle du mois de décembre. Merci aussi à ceux qui ont fait et continuent à faire des dons pour m’aider. Vous savez, je ne suis plus le Johann-Sammy sans famille car je vous ai vous, vous êtes tous ma famille.

Comme dit la chanson de Xavier Naidoo  “…..ce quenous n’arrions pas à faire seuls, Nous y arriverons Ensembles. Mais, nous devons être patients, alors ça ne durera plus si longtemps…..”
A bientôt, votre Sammy ♡

Leave a Reply

*