Care Packages to Spain and France!

24 Mar, 2015

Care Packages to Spain and France!

Care Packages to Spain and France copy

Mir hu fir iwwer 1200 euro Medikamenter kaf fir den Asyl “SOS Animal Mallorca” a Spuenien, an den Asyl “Refuge SPA de l’Etang Bleu” a Frankréich. Déiere brauchen des Medikamenter onbedéngt fir kënnen ze iwwerliewen. Ee grousse Merci un all eis Memberen, déi GIVE US A VOICE esou lieweswichteg Aktiounen fir Déieren erméiglechen.

Wir haben Medikamente an das Tierasyl “SOS Animal Mallorca” in Spanien an das Tierasyl “Refuge SPA de l’Etang Bleu” in Frankreich für eine Gesamtsumme von 1.200€ gesendet. Ohne diese Medikamente wäre die Überlebenschance der Tiere gleich null! Unsere Anerkennung geht vor allem an die Mitglieder von “GIVE US A VOICE” welche uns diese, für die Tiere lebensichtigen Aktionen, ermöglichen.

Nous avons envoyé des médicaments pour une somme de 1.200€ aux refuges pour animaux “ SOS Animal Mallorca ” en Espagne et au “Refuge SPA de l’Etang Bleu” en France. Sans ces médicaments, les pauvres animaux ne pourraient pas survivre! Nos plus vifs remerciements vont aux membres de “ GIVE US A VOICE ” qui ont permis ces actions vitales pour nos amis les animaux.

Leave a Reply

*